Verkennend gesprek deelname Ontwikkelkracht

Scholen kunnen deelnemen aan Ontwikkelkracht en in aanmerking komen voor een subsidieregeling. Voor een school subsidie kan aanvragen, vindt er een verkennend gesprek plaats.

Waarom Ontwikkelkracht?

Nederland verdient het beste onderwijs! En die uitdaging gaat het programma Ontwikkelkracht graag aan. Ontwikkelkracht is er voor leraren en schoolleiders in het primair en voorgezet onderwijs die de ontwikkeling van hun leerlingen en hun eigen vakmanschap willen versterken. Het programma ontwikkelkracht geeft ruimte, tijd en kennis door de kracht van de onderwijspraktijk te verbinden met inzichten uit onderzoek. Het programma richt zich op het versterken van de kennisinfrastructuur en onderzoeks- en verbetercultuur op scholen.

Programma Ontwikkelkracht: subsidieregeling

De subsidieregeling Ontwikkelkracht is 1 van de middelen uit het programma Ontwikkelkracht. Met deze tegemoetkoming krijgt een school ruimte om personeel én tijd vrij te maken om deel te nemen aan Ontwikkelkracht. Met de regeling kunnen scholen voor het schooljaar 2023/2024 deelnemen aan 1 van de pijlers van Ontwikkelkracht:

Scholen die meedoen, krijgen subsidie voor de uren die ze investeren. Afhankelijk van het traject worden de uren van het onderwijspersoneel geheel of voor de helft vergoed. Er geldt wel een maximum aantal scholen dat kan deelnemen. In het eerste jaar is dat beperkt.
De regeling is op 1 juni 2023 geopend en sluit op 31 augustus 2023. Meer informatie is te vinden op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Ontwikkelkracht: verkennend gesprek

Alle scholen in het primair en voorgezet onderwijs die zich hard maken voor het beste onderwijs in Nederland, kunnen zich aanmelden voor Ontwikkelkracht! Wil een schoolbestuur een aanvraag indienen voor de subsidieregeling? Dan vindt er eerst een verkennend gesprek plaats met het programmabureau Ontwikkelkracht. Tijdens dit gesprek wordt gekeken welke behoeften en vragen er leven bij de school. Het programmabureau helpt om de hulpvraag specifieker en duidelijker te maken. Na het verkennend gesprek volgt een oriënterend gesprek met minimaal 1 van de samenwerkende partijen van Ontwikkelkracht.

Deze 2 gesprekken zijn een belangrijke voorwaarde om subsidie te kunnen aanvragen bij DUS-I. Daarnaast gelden andere randvoorwaarden waar je als schoolbestuur aan moet voldoen.

Aanmelden voor een verkennend gesprek

Het bevoegd gezag van een school kan zich aanmelden voor een verkennend gesprek met het programmabureau Ontwikkelkracht. Vul hiervoor het intakeformulier in.

Binnen 2 werkdagen neemt het bureau contact op om een afspraak in te plannen. De verkennende (online) gesprekken vinden plaats tot 15 augustus 2023.

Let op: In schooljaar 2023/2024 kan een beperkt aantal scholen deelnemen. 34 scholen aan Onderzoeks-en verbetercultuurtrajecten. 20 scholen aan Co-creatielabs. En 10 scholen aan Expertscholen Ontwikkelkracht. In totaal is hiervoor € 2 miljoen beschikbaar.
DUS-I beoordeelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Randvoorwaarden naast verkennend gesprek

Wilt u deelnemen aan Ontwikkelkracht? Dan gelden de volgende randvoorwaarden: 

  • Een bevoegd gezag mag voor niet meer dan 5 vestigingen een aanvraag indienen. 
  • Een vestiging komt niet in aanmerking voor de subsidieregeling Ontwikkelkracht als zij al 1 van de volgende subsidies ontvangt: 
    • Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden; 
    • Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor scholen 2023;
    • Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor prioriteitsscholen 2023. 

Uitbreiding Ontwikkelkracht volgende schooljaren

In de schooljaren 2024/2025 en 2025/2026 wordt de subsidieregeling Ontwikkelkracht uitgebreid naar maximaal 1500 scholen. In 2024 en 2025 vinden hiervoor nieuwe aanmeldrondes plaats.
 
Als uw school in 2023/2024 niet kan deelnemen, dan kan Ontwikkelkracht ook op andere manieren ondersteuning bieden. Benieuwd naar de mogelijkheden? Vul het intakeformulier in en ga in gesprek met het programmabureau Ontwikkelkracht.

U kunt het programmabureau Ontwikkelkracht bereiken via ontwikkelkracht@minocw.nl