Video's

Op deze pagina vindt u een selectie van de video's die het ministerie van OCW heeft gemaakt.

Potentiƫle lijst wederopbouwmonumenten


VOICE-OVER: Met het Eindhovense Evoluon als decor overhandigde minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een lijst met 89 potentiële nieuwe rijksmonumenten aan de Raad voor Cultuur.
Die gaat zich buigen over de vraag welke gebouwen wél en welke gebouwen niet de status van rijksmonument krijgen.
Alle gebouwen en plaatsen stammen uit het tweede deel van de wederopbouwperiode tussen 1959 en 1965.
MINISTER BUSSEMAKER: En die verhalen die aan die gebouwen verbonden zijn willen we levend houden.
En daarom zeggen we hiermee: Dit zijn rijksmonumenten die beschermd moeten worden.
VOICE-OVER: In 2007 werd al een honderdtal rijksmonumenten aangewezen uit de eerste helft van de wederopbouwperiode.
Op de nieuwe lijst staat ook het Evoluon dat in 1966 door Philips aan de stad Eindhoven werd aangeboden.
LEO DE BEVER: Ja, wie maakt in z'n leven als architect mee dat gedurende je leven een gebouw dat je ontworpen hebt een rijksmonument wordt?
BUSSEMAKER: Bij monumenten denken we vaak aan oude kastelen middeleeuwse gebouwen, maar ondertussen hebben we ook een veel recentere geschiedenis en moeten we oppassen dat we die niet weggooien omdat we daar later misschien spijt van krijgen.
Dat betekent dus niet dat deze gebouwen nu allemaal in het bezit van de Rijksoverheid komen.
Nu is maar 3 procent van de rijksmonumenten in bezit van de Rijksoverheid en zien we dat ook tal van andere mensen en organisaties die monumenten heel goed kunnen onderhouden.
En dat geldt dus voor de monumenten die verkocht worden en dat gaat straks ook voor deze monumenten gelden.
En daarvoor zijn dan weer fiscale regelingen en subsidies te krijgen.
VOICE-OVER: Naar verwachting wordt dit najaar na het advies van de Raad voor Cultuur de definitieve lijst bekendgemaakt.
JOOP DAALMEIJER: We kijken dan heel nadrukkelijk naar de technische omgeving daarvan, we kijken naar de historische waarde en naar de waarde van dat monument in de samenleving.

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)

Voordracht Van Nelle Ontwerpfabriek Werelderfgoed

De Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam is genomineerd voor een plek op de UNESCO Werelderfgoedlijst; Minister Bussemaker neemt het nominatiedossier in ontvangst.

VOICE-OVER: Wie weet geniet dit iconische gebouw straks wereldfaam.
De Van Nellefabriek in Rotterdam is onlangs voorgedragen voor de UNESCO's Werelderfgoedlijst.
Minister Bussemaker van OCW kreeg in de oude koffie-, thee-, en tabaksfabriek het nominatiedossier overhandigd.
MINISTER BUSSEMAKER: Dank u wel, prachtig.
VOICE-OVER: De bijzondere architectuur en technologische hoogstandjes geven het gebouw een unieke uitstraling.
BUSSEMAKER: De Van Nellefabriek is echt een heel bijzonder bouwwerk in Nederland eigenlijk ook wel een icoon van het Nieuwe Bouwen.
Licht, lucht en ruimte, dat zie je hier ook. Dit gebouw straalt dat allemaal uit.
ROGER MEERTENS: Aan Van Nelle is uitzonderlijk dat het in z'n totaal als Nieuwe Bouwen-object in deze hoedanigheid nog bestaat.
Ook in Duitsland zijn er veel voorbeelden van vergelijkbare fabrieken maar die zijn allemaal al, of afgebroken of half afgebroken.
Dus wat dat betreft, blijft het een uniek object en dat hoort absoluut op de UNESCO-lijst thuis.
VOICE-OVER: Voor Rotterdam kan een plek op de Werelderfgoedlijst van grote waarde zijn voor de 'branding' van de stad.
Rotterdamse studenten onderzochten dat.
JEANINE VAN DER ZON: Heel belangrijk zijn de overeenkomsten tussen de Van Nellefabriek en Rotterdam.
Deze liggen heel erg op het gebied van architectuur het vooruitstrevende karakter van de fabriek en daarnaast het verhaal.
De Van Nellefabriek kan een stukje van het verhaal van de stad Rotterdam vertellen. Wij denken dat hier echt de raakvlakken zitten.
BUSSEMAKER: Want je ziet dat alle gebouwen die op zo'n lijst komen te staan dat daar extra aandacht voor komt, ook extra waardering.
Dat betekent overigens ook een extra verantwoordelijkheid want je moet zorgen dat dat gebouw goed in de staat blijft waarin het nu is.
Daarom hebben wij als overheid gezegd: We investeren er 300.000 euro in, als begin.
Maar alle gebouwen die op die Werelderfgoedlijst staan die krijgen een zekere statuur en waardering.
En ik vind dat dit gebouw dat absoluut verdient.
VOICE-OVER: Het nominatiedossier wordt binnenkort aangeboden in Parijs.
En dan begint het lange wachten, want pas in 2014 wordt bekend of de Van Nellefabriek ook daadwerkelijk op de Werelderfgoedlijst komt te staan.

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)

Bewindslieden blikken terug op eerste weken

Eerst de Klas Cazimir ten Brink

Cazimir ten Brink vertelt over zijn ervaringen met het programma Eerst de Klas, waarin talentvolle academici in twee jaar een lerarenopleiding afronden in combinatie met leiderschapsprogramma in het bedrijfsleven.

Geen vergaderingen meer

Basisschool De Duiventil in Hoorn heeft het aantal vergaderingen drastisch verminderd. Leraren komen alleen nog bij elkaar als het echt nodig is.

Verkiezing Leraar van het Jaar

Op zaterdag 2 oktober 2010 werden in Hilversum de verkiezingen Leraar van het Jaar gehouden voor het primair-, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.