Video's

Op deze pagina vindt u een selectie van de video's die het ministerie van OCW heeft gemaakt.

Ruimte in regels

Een veelgehoorde klacht in het onderwijs is dat de werkdruk zo hoog ligt. Het bijhouden van allerlei gegevens kost erg veel tijd. In de praktijk blijkt dat veel gegevens niet, of niet zo uitgebreid hoeven te worden bijgehouden. Er zit ruimte in de regels.

Ruimte in regels

(Beeldtitel: ruimte in regels. Beeldtekst: Alle basisscholen in Nederland hebben de brochure 'Ruimte in Regels' ontvangen, waarin staat wat leraren wel en niet moeten doen aan administratie en verantwoording. Minister Slob geeft iemand een brochure aan een vergadertafel. Sophie Gieskes in een klas:)

LEVENDIGE MUZIEK

SOPHIE GIESKES: Deze brochure kan voor ons betekenen dat we met elkaar het gesprek aan kunnen gaan over wat wij als school wel of niet belangrijk vinden om al dan niet te registreren van de kinderen en hoe we dat dan vorm willen geven.

(Minister Slob in Villa Vrolik:)

MINISTER SLOB: Dit is niet dé oplossing om werkdruk te verminderen maar het kan er wel een bijdrage aan leveren.
Laat docenten en schoolleiders 's kritisch kijken naar hun eigen schoolsituatie en dan kunnen sommige dingen echt anders.
Sommige dingen hoeven ook echt niet van de Inspectie of van het ministerie of van wie dan ook.
En als je dan weer terrein weet terug te veroveren dan kun je die tijd en ruimte inzetten voor het omgaan met de kinderen en dat is ook waarom docenten voor onderwijs hebben gekozen.
Ik gun ze van harte dat ze meer ruimte daarvoor gaan krijgen.

(Iemand legt een kleine uitgave van 'ruimte in regels' op de vergadertafel. Monique Vogelzang:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

MONIQUE VOGELZANG: We krijgen als Inspectie best nog vaak vragen over: hoe zit het nu precies? Aan welke regels moeten we ons houden?
Dus het leek goed om een boekje te maken waarin nog een keer duidelijk wordt geschetst: welke regels zijn er welke ruimte heb je binnen die regels en welke keuzen kun je maken?

(De minister praat met de mensen aan de tafel. Noor Stoelinga:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

NOOR STOELINGA: Besturen kan voor mij betekenen dat we bewust keuzes maken met elkaar wat je registreert in groepsplannen en niet meer alle doelen overtikken, maar alleen maar beschrijven wat je extra doet met kinderen, zodat je ze daarin kan volgen.

(Het overleg gaat verder. Beeldtekst: Meer weten over de brochure en werk- en regeldruk? Ga naar leraar.nl/werkdruk. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Dit is een productie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Copyright 2017.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT

Potentiële lijst wederopbouwmonumenten

Potentiële lijst wederopbouwmonumenten

VOICE-OVER: Met het Eindhovense Evoluon als decor overhandigde minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een lijst met 89 potentiële nieuwe rijksmonumenten aan de Raad voor Cultuur.
Die gaat zich buigen over de vraag welke gebouwen wél en welke gebouwen niet de status van rijksmonument krijgen.
Alle gebouwen en plaatsen stammen uit het tweede deel van de wederopbouwperiode tussen 1959 en 1965.
MINISTER BUSSEMAKER: En die verhalen die aan die gebouwen verbonden zijn willen we levend houden.
En daarom zeggen we hiermee: Dit zijn rijksmonumenten die beschermd moeten worden.
VOICE-OVER: In 2007 werd al een honderdtal rijksmonumenten aangewezen uit de eerste helft van de wederopbouwperiode.
Op de nieuwe lijst staat ook het Evoluon dat in 1966 door Philips aan de stad Eindhoven werd aangeboden.
LEO DE BEVER: Ja, wie maakt in z'n leven als architect mee dat gedurende je leven een gebouw dat je ontworpen hebt een rijksmonument wordt?
BUSSEMAKER: Bij monumenten denken we vaak aan oude kastelen middeleeuwse gebouwen, maar ondertussen hebben we ook een veel recentere geschiedenis en moeten we oppassen dat we die niet weggooien omdat we daar later misschien spijt van krijgen.
Dat betekent dus niet dat deze gebouwen nu allemaal in het bezit van de Rijksoverheid komen.
Nu is maar 3 procent van de rijksmonumenten in bezit van de Rijksoverheid en zien we dat ook tal van andere mensen en organisaties die monumenten heel goed kunnen onderhouden.
En dat geldt dus voor de monumenten die verkocht worden en dat gaat straks ook voor deze monumenten gelden.
En daarvoor zijn dan weer fiscale regelingen en subsidies te krijgen.
VOICE-OVER: Naar verwachting wordt dit najaar na het advies van de Raad voor Cultuur de definitieve lijst bekendgemaakt.
JOOP DAALMEIJER: We kijken dan heel nadrukkelijk naar de technische omgeving daarvan, we kijken naar de historische waarde en naar de waarde van dat monument in de samenleving.

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)

Voordracht Van Nelle Ontwerpfabriek Werelderfgoed

De Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam is genomineerd voor een plek op de UNESCO Werelderfgoedlijst; Minister Bussemaker neemt het nominatiedossier in ontvangst.

Nominatie Van Nelle Ontwerpfabriek voor de UNESCO werelderfgoedlijst

VOICE-OVER: Wie weet geniet dit iconische gebouw straks wereldfaam.
De Van Nellefabriek in Rotterdam is onlangs voorgedragen voor de UNESCO's Werelderfgoedlijst.
Minister Bussemaker van OCW kreeg in de oude koffie-, thee-, en tabaksfabriek het nominatiedossier overhandigd.
MINISTER BUSSEMAKER: Dank u wel, prachtig.
VOICE-OVER: De bijzondere architectuur en technologische hoogstandjes geven het gebouw een unieke uitstraling.
BUSSEMAKER: De Van Nellefabriek is echt een heel bijzonder bouwwerk in Nederland eigenlijk ook wel een icoon van het Nieuwe Bouwen.
Licht, lucht en ruimte, dat zie je hier ook. Dit gebouw straalt dat allemaal uit.
ROGER MEERTENS: Aan Van Nelle is uitzonderlijk dat het in z'n totaal als Nieuwe Bouwen-object in deze hoedanigheid nog bestaat.
Ook in Duitsland zijn er veel voorbeelden van vergelijkbare fabrieken maar die zijn allemaal al, of afgebroken of half afgebroken.
Dus wat dat betreft, blijft het een uniek object en dat hoort absoluut op de UNESCO-lijst thuis.
VOICE-OVER: Voor Rotterdam kan een plek op de Werelderfgoedlijst van grote waarde zijn voor de 'branding' van de stad.
Rotterdamse studenten onderzochten dat.
JEANINE VAN DER ZON: Heel belangrijk zijn de overeenkomsten tussen de Van Nellefabriek en Rotterdam.
Deze liggen heel erg op het gebied van architectuur het vooruitstrevende karakter van de fabriek en daarnaast het verhaal.
De Van Nellefabriek kan een stukje van het verhaal van de stad Rotterdam vertellen. Wij denken dat hier echt de raakvlakken zitten.
BUSSEMAKER: Want je ziet dat alle gebouwen die op zo'n lijst komen te staan dat daar extra aandacht voor komt, ook extra waardering.
Dat betekent overigens ook een extra verantwoordelijkheid want je moet zorgen dat dat gebouw goed in de staat blijft waarin het nu is.
Daarom hebben wij als overheid gezegd: We investeren er 300.000 euro in, als begin.
Maar alle gebouwen die op die Werelderfgoedlijst staan die krijgen een zekere statuur en waardering.
En ik vind dat dit gebouw dat absoluut verdient.
VOICE-OVER: Het nominatiedossier wordt binnenkort aangeboden in Parijs.
En dan begint het lange wachten, want pas in 2014 wordt bekend of de Van Nellefabriek ook daadwerkelijk op de Werelderfgoedlijst komt te staan.

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)