Diensten en instellingen SZW

Hieronder volgt een overzicht van de diensten en instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Agentschap SZW

Agentschap SZW voert subsidieregelingen uit op het gebied van werk en inkomen.

Arboportaal

Het Arboportaal informeert werkgevers, werknemers en preventiemedewerkers over gezond en veilig werken.

Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS)

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) verzamelt en deelt kennis over het brede terrein van maatschappelijke spanningen. En over het specifieke terrein van radicalisering. Partners van de ESS zijn onder meer gemeenten en eerstelijns professionals.

Inspectie SZW

De Inspectie SZW zet zich als toezichthouder in voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de volksverzekeringen in Nederland uit zoals AOW, kinderbijslag en Nabestaandenuitkering.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verzorgt uitkeringen zoals WW, WIA, WAO en Wajong en helpt werkzoekenden bij het vinden van werk.