Beslisnota Voortgang herijking handhavingsinstrumentarium

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Voortgang herijking handhavingsinstrumentarium (PDF | 4 pagina's | 246 kB)