Beslisnota bij Kamerbrief over evenwichtige transitie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over evenwichtige transitie (PDF | 3 pagina's | 2,4 MB)