Wet werk en zekerheid: Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en afwijkingen in de cao (factsheet voor werkgevers)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) veranderen de voorwaarden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In bepaalde gevallen mogen werkgevers bij cao afwijken van de veranderingen die de wet aanbrengt.