Brief van minister Kamp over het Vitaliteitspakket

In de brief aan de Tweede Kamer over het Vitaliteitspakket schetst minister Kamp (SZW) de visie van het kabinet op het vergroten van de arbeidsparticipatie en de duurzame inzetbaarheid van werkenden en de maatregelen die in dit kader getroffen worden.