Kamerbrief kabinetsreactie IBO ZZP

Een ambtelijke werkgroep heeft onlangs de oorzaken en gevolgen van de opkomst van zzp'ers in Nederland onderzocht. Het resultaat van dit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) is een veelomvattend rapport dat zowel recht doet aan de zzp’er in al zijn facetten, als aan de complexiteit van de beleidsvraagstukken die de opkomst van de zzp’er oproept. Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over het rapport, vat dit samen, beschrijft de beleidsreactie van het kabinet en geeft een conclusie.