Kamerbrief over opzet evaluatie Wwz en eerste beeld invoering Wwz

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de opzet van de evaluatie van de Wet werk en zekerheid (Wwz) en geeft zijn eerste indruk van de invoering van de wet. De minister gaat in de brief ook in op een aantal specifieke punten met betrekking tot de inkomstenverrekening in de WW, waaronder zijn voorstellen voor reparatie van het dagloonbesluit.