Kamerbrief uitvoering onderzoek verhoudingen bij UWV

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie Ulenbelt cs. waarin de regering wordt gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de verhouding mensen, middelen, doelen, achterstanden en ICT bij het UWV.