Kamerbrief voortgang vereenvoudiging Participatiewet en Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen die zij wil nemen om tot verdere vereenvoudigingen te komen in de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.