Kamerbrief afschrift adviesaanvraag SER terugdringen armoede onder kinderen

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over de adviesaanvraag aan de SER over terugdringen armoede onder kinderen.