Kamerbrief rapportage plan van aanpak stagemisbruik

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het plan van aanpak tegen misbruik van stage-/werkervaringsplekken bij afgestudeerde jongeren en de verdere voortgang van de ondernomen activiteiten.