Kamerbrief Voortgang onderhandelingen herziening Detacheringsrichtlijn

Minister Asscher informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de onderhandelingen inzake de herziening van de Detacheringsrichtlijn.

Een vergelijkbare brief is aan de Eerste Kamer aangeboden.