Kamerbrief over Verzamelwet pensioenen 2017 en nettopensioen

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over de Verzamelwet pensioenen 2017, inclusief een tweede nota van wijziging.

Afschrift van deze brief met bijlage is eveneens aan de Eerste Kamer aangeboden.