Vierde voortgangsbrief Wwz

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Wet werk en zekerheid (Wwz).