Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit tot wijziging van het inkooptarief voor nettopensioen

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege wijziging van het inkooptarief voor nettopensioen.

Een gelijkluidende brief inclusief het ontwerpbesluit is verzonden aan de Eerste Kamer.