Kamerbrief inzake compensatieregeling transitievergoeding ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over het wetsvoorstel houdende maatregelen betreffende de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid.