Afschrift Verzamelwet Pensioenen 2019

Minister Koolmees (SZW) zendt de Eerste Kamer, ter informatie, een afschrift van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege enkele wijzigingen met betrekking tot pensioen, zoals dit op 7 september 2018 is verzonden aan de Tweede Kamer.