Aanbieding resultaat verkenning tegemoetkoming OPS-slachtoffers

Staatssecretaris Van Ark (SZW) biedt de Tweede Kamer het resultaat aan van een verkenning uitgevoerd naar de bereidheid van branche organisaties van werkgevers om aan slachtoffers van de beroepsziekte OPS een eenmalige financiële tegemoetkoming te verstrekken. De verkenning is verricht door de heren Heerts en Van Kesteren.