Kamerbrief halfjaarlijkse rapportage Wwz

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de zesde halfjaarlijkse rapportage Wwz (werking van de Wet werk en zekerheid).