Kamerbrief met reactie op verzoek naar aanleiding van brief over ratificatie protocollen

Minister Blok biedt zijn reactie, op verzoek van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op de vragen naar aanleiding van brief over ratificatie protocollen. Eenzelfde brief is ook verstuurd naar de Eerste Kamer.