Beantwoording Kamervragen over het bericht dat te weinig leraren getraind zijn in de aanpak van radicalisering.

Minister Slob beantwoordt, mede namens de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de vragen van de Kamerleden Becker en Rudmer Heerema (beiden VVD) over het bericht dat te weinig leraren getraind zijn in de aanpak van radicalisering.