Kamerbrief behandeling wijziging wet kindgebonden budget

Staatssecretaris Van Ark informeert de Eerste Kamer over de noodzaak van besluitvorming over aanvaarding van dit wetsvoorstel voor 1 september 2019.