Beantwoording Kamervragen automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van der Linde (VVD) over "automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen”.