Kamerbrief appreciatie amendementen wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Staatssecretaris Van Ark zendt de Tweede Kamer een appreciatie op de amendementen behorende bij het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong (35 213) en een reactie op de brief van FNV en andere organisaties inzake de wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.