Kamerbrief over instellen commissie deskundigen voor onderzoek naar rekenmethodiek feitelijke rendementen pensioenfondsen

Minister Koolmees stuurt  brief met een reactie op een motie, ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer op 19 november 2019, waarin werd verzocht om een commissie van deskundigen in te stellen voor onderzoek naar een rekenmethode die voor een deel rekening houdt met de feitelijke rendementen van pensioenfondsen.