Kamerbrief met memorie van antwoord wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Staatssecretaris Van Ark beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong (voluit: wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong).