Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘UWV-artsen weigeren afleggen ambtenareneed’

Minister Koolmees beantwoordt de vragen over het bericht ‘UWV-artsen weigeren afleggen ambtenareneed’.