Kamerbrief evaluatie DWSRA-projecten

Minister Koolmees stuurt het rapport van de evaluatie van de projecten die zijn gesubsidieerd op grond van de Tijdelijke regeling dienstverlening werkzoekenden en samenwerking en regie arbeidsmarkt (DWSRA) aan de Tweede Kamer.

Kamerbrief evaluatie DWSRA-projecten (PDF | 5 pagina's | 264 kB)