Advies Raad van State wetsvoorstel wijziging Wet financiering sociale verzekeringen (differentiatie en voortschrijdend cumulatief rekenen)

De Raad van State adviseert over het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen.