Beantwoording Kamervragen over over signalen vastlopen bedrijven in procedure NOW-regeling

Minister Koolmees stuurt zijn antwoorden op schriftelijke vragen over signalen dat bedrijven vastlopen in de procedure rondom de NOW-regeling (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid).