Kamerbrief evaluatie- en onderzoeksplanning directie Kinderopvang

Staatssecretaris Van 't Wout licht de Tweede Kamer toe over het doel en de opzet van de evaluatie- en onderzoeksplanning. Ook gaat hij in op de centrale onderzoeksvraag en prioritaire kennisvragen op kinderopvangbeleid.