Kamerbrief over de stand van zaken voorbereiding Wet inburgering 20....

Minister Koolmees stuurt een brief over de uitwerking van de plannen rond het nieuwe inburgeringsstelsel. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief ontvangen.

Kamerbrief over de stand van zaken voorbereiding Wet inburgering 20.... (PDF | 2 pagina's | 86 kB)