Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over het rapport Houding en gebruik MKB-ontzorg-verzekering

Minister Koolmees laat de Tweede Kamer weten dat hij de antwoorden op vragen over het rapport Houding en gebruik MKB-ontzorg-verzekering niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. Hij streeft ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.