Kamerbrief uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Staatssecretaris Van Huffelen beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over het conceptbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir).

Dit conceptbesluit ziet op het verplichten van kinderopvangorganisaties om uit eigen beweging maandelijks gegevens aan te leveren aan Toeslagen, om vroegsignalering mogelijk te maken en (hoge) terugvorderingen te voorkomen.