Kamerbrief over gevolgen motie Asscher binnen Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 3 (NOW3)

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de uitvoering van de motie Asscher en de werking hiervan in de praktijk. In de motie wordt verzocht om in de “subsidievoorwaarden van de NOW op te nemen dat gesteunde bedrijven moeten meewerken aan begeleiding naar nieuw werk, hiervoor voldoende budget vrij te maken en een sanctie uit te werken voor werkgevers die aantoonbaar niet aan deze voorwaarde voldoen.”

Kamerbrief over gevolgen motie Asscher binnen Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 3 (NOW3) ( PDF | 2 pagina's | 103 kB )