Aanbiedingsbrief bij Totaalrapportage Informatiebeveiliging GeVS 2019

UWV stuurt minister Koolmees (SZW) de Totaalrapportage Informatiebeveiliging Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS) 2019.