Kamerbrief over evaluaties subsidieregelingen voor Leven Lang Ontwikkelen

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de nulmeting en procesevaluatie van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) en van de monitor van de tijdelijke subsidieregeling Nederland leert door met inzet van scholing. Daarnaast informeert hij de Kamer over de eindverantwoording van 'Werkgelegenheidskansen benutten in kleinschalig ambacht via de Ambachtsacademie'.

Kamerbrief over evaluaties subsidieregelingen voor Leven Lang Ontwikkelen (PDF | 5 pagina's | 271 kB)