Nader rapport wetsvoorstel eenmalige energietoeslag voor lage inkomens

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) reageert op het advies van de Raad van State over het voorstel van wet houdende wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen.

Nader rapport wetsvoorstel eenmalige energietoeslag voor lage inkomens (PDF | 7 pagina's | 390 kB)