Kamerbrief inwerkingtreding halfjaarlijkse minimumloon indexatie

Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de regeling tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 (Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag).