Aanbiedingsbrief antwoorden wijziging Besluit kinderopvangtoeslag over ouders met een partner met Wlz-indicatie of een gedetineerde partner

Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden over het ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag. Gezinnen waarin 1 ouder werkt en de andere ouder een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz), of is veroordeeld tot detentie, kunnen ook kinderopvangtoeslag aanvragen.