Uitstelbrief antwoord Kamervraag over nader schriftelijk overleg URM-Deel 1

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) meldt dat het antwoord op de vraag over "nader schriftelijk overleg URM-Deel 1" later komt dan gebruikelijk.