Aanbiedingsbrief beslisnota's hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt

Minister Van Gennip (SZW) stuurt de achterliggende beslisnota’s bij de hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt van  5 juli 2022.

Aanbiedingsbrief beslisnota's hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt (PDF | 1 pagina | 50 kB)

Bijlagen