Informatie over de wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU

Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking getreden. Dit document geeft een nadere toelichting bij deze wet.

Informatie over de wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (PDF | 2 pagina's | 63 kB)