Bestuurskosten ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid juni 2019

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.