Experimenten Meer Werk: Innovatief Ouderen naar Latent Werk Begeleiden

Deze bundel geeft een overzicht van de praktijklessen die zijn opgedaan bij het uitvoeren van de experimenten Meer Werk.
8 partijen hebben, met gebruikmaking van subsidie, op innovatieve wijze oudere werkzoekenden naar latent werk begeleidt. De experimenten en de lessen die daaruit volgen, variƫren dan ook.
De Subsidieregeling Experimenten Meer Werk is een onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers. De experimenten zijn uitgevoerd tussen 2017 en 2019.