Nieuwsbrief Veranderopgave Inburgering (VOI)

De nieuwsbrief Veranderopgave Inburgering (VOI) van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) informeert over ontwikkelingen
met betrekking tot het nieuwe inburgeringsstelsel.