Onderzoeksrapporten en evaluaties Programma VIA 2021

Het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) onderzoekt in acht pilots ‘wat werkt’ om de arbeidsmarktpositie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond te verbeteren. Per november 2021 zijn de evaluatie van de meeste pilots gereed. Daarnaast zijn er ook enkele tussentijdse rapporten gereed, evenals enkele aanvullende onderzoeksrapporten. Deze rapporten worden gelijktijdig met de Kamerbrief 2021 van programma VIA gepubliceerd en zijn hieronder in te zien.

Download 'Monitor gelijke kansen - eerste rapportage'1/15

PDF document | 4,8 MB

Publicatie | 17-11-2021

Download 'Monitor gelijke kansen - technisch rapport'2/15

PDF document | 787 kB

Publicatie | 17-11-2021

Download 'Tussenrapportage Barometer Culturele Diversiteit'3/15

PDF document | 841 kB

Publicatie | 17-11-2021

Download 'Tussenrapportage TNO Pilot behouden Doorstroom'4/15

PDF document | 679 kB

Publicatie | 17-11-2021

Download 'Tussenrapportage VIA Pilot Enschede - wijkgericht en intensief ondersteunen bij integratie op de arbeidsmarkt'5/15

PDF document | 1,3 MB

Publicatie | 17-11-2021

Download 'Tussenrapportage VIA participatietraject gemeente Nijmegen - Tussentijdse rapportage Nijmegen'6/15

PDF document | 920 kB

Publicatie | 17-11-2021

Download 'Onderzoekrapport SEO - onderzoek effectiviteit re-integratiedienstverlening naar niet-westerse migratieachtergrond'7/15

PDF document | 889 kB

Publicatie | 17-11-2021

Download 'Onderzoeksrapport Onderzoek naar de effecten en succesfactoren van Project JA+ voor uitkeringsgerechtigden met een taalachterstand'8/15

PDF document | 2,5 MB

Publicatie | 17-11-2021

Download 'Onderzoeksrapport TNO Richting gelijke kansen - Onderzoeksrapport bij de pilot nudging'9/15

PDF document | 5,1 MB

Publicatie | 17-11-2021

Download 'Onderzoeksrapport Diversity Media - Kennis is macht - Over evidencebased werken onder diversiteitsprofessionals'10/15

PDF document | 216 kB

Publicatie | 17-11-2021

Download 'Informatiefolder Programma VIA - november 2021'11/15

PDF document | 240 kB

Publicatie | 17-11-2021

Download 'Eindrapportage MKBA Pilot VIA Amsterdam'12/15

PDF document | 487 kB

Publicatie | 17-11-2021

Download 'Eindrapportage programmaevaluatie VIA'13/15

PDF document | 3,3 MB

Publicatie | 17-11-2021

Download 'Eindrapportage VIA Pilot Enschede - Wijkgericht en intensief ondersteunen bij integratie op de arbeidsmarkt'14/15

PDF document | 1,4 MB

Publicatie | 17-11-2021

Download 'Slotrapport Evaluatie Werkclub'15/15

PDF document | 1,3 MB

Publicatie | 17-11-2021Zie ook eerder in 2021 gepubliceerde rapporten en handreikingen van de pilot Leren en Werken