Nota van wijziging Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen

Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen).

Nota van wijziging Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen (PDF | 5 pagina's | 95 kB)